В https://migrantlife.bg един от основните ни приоритети е защитата на личните данни на нашите посетители. Този документ за политиката за поверителност съдържа видовете информация, която се събира и записва от https://migrantlife.bg,   и как я използваме.

Съдържанието изготвено от Фондацията за достъп до права - ФАР на https://migrantlife.bg не изисква никаква форма на регистрация. Можете да посещавате и да се наслаждавате на https://migrantlife.bg, без да ни казвате кои сте.

Въпреки това, за да се свържете с нас чрез контактните ни форми, LiveChat, или през формата Поискай помощ, трябва да предоставите името си, имейл адреса си, телефонния си номер и т.н. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от Фондация за достъп до права - ФАР в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). Администраторът на данни е ФАР.

Събираме личните Ви данни само, за да можем да отговорим на вашите въпроси и коментари и не споделяме личните ви данни с трети страни. Свързването с нас чрез контактните ни форми, LiveChat, или през формата Поискай помощ на https://migrantlife.bg ще се счита за знак, че сте съгласни с тази политика.

Данните ще бъдат съхранявани в архивите на ФАР за максимум 5 години, след което ще бъдат унищожени. ФАР ще съхранява вашите лични данни само за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, и до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите политики.

Вашите права съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС

Имате права съгласно ОРЗД, включително:

  • правото на достъп до личните Ви данни;
  • правото да поискате коригиране на личните си данни, ако те са неточни или непълни;
  • правото да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити или премахнати, ако няма причина за тяхното по-нататъшно съхранение и обработка;
  • правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни и да ограничите обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства;
  • правото да поискате прехвърляне на Вашите лични данни на друга страна; и
  • когато сте дали съгласието си за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за конкретна цел, имате право да оттеглите съгласието си. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработката на лични Ви данни въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му.

Тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на искането Ви би разкрило лични данни за друго лице или ако ни помолите да изтрием информация,  която сме задължени да съхраняваме по закон или имаме убедителни легитимни интереси да съхраняваме.

Регистрационни файлове

Migrantlife.bg следва стандартна процедура за използване на лог файлове. Тези файлове регистрират посетителите, когато те посещават уебсайтове. Всички хостинг компании правят това като част от анализа на хостинг услугите.

Информацията, събирана от лог-файловете, включва IP адрес, тип на браузъра,  доставчик на интернет услуги (ISP), дата и час, препращащи/изходни страници и евентуално брой кликвания. Те не са свързани с никаква информация, която може Ви идентифицирана лично.

Целта за събиране на тази информация е за анализиране на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите в сайта и събиране на демографска информация.

Бисквитки (Cookies)

"Бисквитката" е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уебсайт използваме "бисквитки" във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни за анализ. Използваните "бисквитки" служат за разграничаване на потребителите и сесиите, за дефиниране на нови сесии, за подаване на заявки, за съхраняване на източника на трафик и начина, по който се достига до сайта.

Чрез правилна настройка на браузъра си винаги можете да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай може да загубите част от функционалността на някои от услугите.

В случай че използвате връзка, която Ви препраща към друг сайт, той ще има свои собствени бисквитки и политика за сигурност, върху които нямаме контрол.

Хиперлинкове към други уебсайтове.

Тази политика за поверителност не обхваща хиперлинкове към уебсайтове  на трети страни, посочени на www.migrantlife.bg. Препоръчваме Ви да прочетете политиките за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме тази политика и всички други съответни

политики или процедури по всяко време, без да Ви уведомяваме. Всички промени,  които можем да направим в тази Политика в бъдеще, ще бъдат публикувани на www.migrantlife.bg и Ви съветваме редовно да проверявате и преглеждате Политиката, за да сте сигурни, че разбирате как може да обработваме Вашите лични данни. Всички промени, които можем да направим в тази Политика, ще влязат в сила от датата, на която тези промени са били публикувани на тази страница. Когато е уместно, можем да Ви уведомим за всички направени промени и по електронна поща.

С използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и приемате нейните условия.

АКО ИСКАТЕ ДА

да получите достъп и да прегледате информацията, която съхраняваме за Вас

И/ИЛИ

смятате, че информацията, която съхраняваме за Вас, е невярна, непълна или трябва да бъде редактирана или изтрита, моля, пишете на [email protected]. Можете да се  свържете с този имейл за всякакви други въпроси относно нашата политика за поверителност.

Когато не сте доволни от който и да е аспект от обработката на личните Ви данни, имате право да подадете жалба до:

Българска комисия за защита на личните данни: Бул. "Проф. Цветан Лазаров"  2, София 1592

Електронна поща: [email protected]

Уебсайт: www.cpdp.bg